Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

Alliade – Reik

gevel3665

Reik (voormalig Tjallingahiem)

Salomonszegel 103
8935 SE Leeuwarden
(058) 286 01 00

Postadres
Postbus 418
8901 BE Leeuwarden

E-mail

info@reik.nl

Locatie Sixmastaete

Sixmastraat 3
8932 PA Leeuwarden