Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

Stichting Palet

paletkantoor 003_bewerkt-1

Stichting Palet

Bezoekadres: Badweg 1

Postadres: Postbus 1097
8900 CB Leeuwarden
tel. (058) 234 39 43

e-mail: info@paletgroep.nl

Het kantoor van Palet staat aan de Badweg in Leeuwarden. In diverse wijken in Leeuwarden en en dorpen in Noordwest Friesland zijn wijkzorgcentra en zorgsteunpunten gevestigd. Van daaruit wordt de zorg in de wijk of het dorp georganiseerd.

Palet is een stichting en organisatorisch aangesloten bij de KwadrantGroep. Deze bestaat verder uit Thuiszorg De Friese Wouden/Zorgkwadrant Fryslân Oost en Zorggroep Fryslân. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuursbeleid en op de algemene gang van zaken binnen de KwadrantGroep.

Palet Leeuwarden

Menaldumadeel

 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum Skilhiem

Nije Poarte 33
9051 MB Stiens
tel. (058) 257 61 00

 

 

Zorgsteunpunt Almenum

Midlumerlaan 53a
8861 JH Harlingen
tel. (0517) 49 08 00