Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

MEE Friesland

Ondersteuning bij leven met een beperking

 

Sixmastraat 66

Postbus 639

8901 BK  Leeuwarden

058 – 284 49 43