Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

Kwadrantgroep

Over de KwadrantGroep
De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Wij staan voor integrale ouderenzorg in verbinding met de gemeenschap en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt.
De KwadrantGroep is geworteld in Friesland en bestaat uit verschillende sterke merken. Voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zijn dat: Elkander, De Friese Wouden en Palet. Onder de naam Friese Wouden Huishoudelijke Hulp levert de KwadrantGroep ook huishoudelijke hulp.

Bezoekadres
Zonnedauw 7
9202 PE Drachten

Postadres
Postbus 181
9200 AD Drachten

T 088 512 00 00
E info@kwadrantgroep.nl

 

Locaties KwadrantGroep
 gemeente (merk) locatie (plaats) adres
Achtkarspelen WZC Haersmahiem (Buitenpost) Eringalaan 8, 9285 TR
(De Friese Wouden) WZC ‘t Suyderhuys (Surhuisterveen) Zonneweide 1, 9231 BB
thuiszorg
Tytsjerksteradiel Berchhiem (Burgum) Pr Bernhardstraat 74, 9251 GM
(De Friese Wouden) thuiszorg
Dantumadeel WZC Brugchelencamp De Westereen) Brugchelencamp 1, 9271 EP
(Elkander) t Hofke (De Westereen) idem
Talma Hûs (Feanwâlden) Juliusstrjitte 44, 9269 NV
WZC Talma Hoeve (Feanwâlden) Johanneswâld 1, 9269 VS
De Hale (Damwâld) Nijewei 38, 9104 DL
thuiszorg
Dongeradeel (incl. Ameland) WZC Dongeraheem (Dokkum) Dongeradyk 67, 9101 GC
(Elkander) WZC De Skûle (Metslawier) Stasjonswei 12, 9123 JZ
WZC Spiker (Ternaard) Nesserwei 2, 9145 CG
WZC De Stelp (Hollum) H D Katstraat 4, 9161 AZ
thuiszorg
Heerenveen, Opsterland en Westellingwerf thuiszorg
(De Friese Wouden)
Smallingerland en Ooststellingwerf thuiszorg
(De Friese Wouden)
Leeuwarden WijkZC Greunshiem Tjotterstraat 16, 8937 AS
(Palet) WijkZC Het Nieuwe Hoek Hoeksterpad 16, 8911 JW
WijkZC St Jozef Eestraat 15, 8922 JA
WZC Swettehiem/MFC Westeinde Pieter Sipmawei 290, 8915 EH
MFC Tramkwartier Tramstraat 1-2, 8913 CG
WZC De Hofwijck & verpleeghotel Dirk Zeperweg 2, 8917 AZ
MFC Camminghastins & Ludingawaard Lieuwenburg 2, 8925 CK
Parkhoven & wijkhuispitaal Achter de Hoven 268, 8933 CX
    tijdelijk adres: Greunshiem Tjotterstraat 16, 8937 AS
Hospice Marcelis Goverts Gasthuis Noordsingel 54, 8917 BB
thuiszorg
Noord West Friesland WZC Skilhiem (Stiens) Nije Poarte 33, 9051 MB
(Palet) Petterhústerstate (Stiens) Petterhústerdyk 6c, 9051 CX
De Buorren (Blessum) Buorren 8, 9032 XC
De Uiterton (Vlieland) Boslaan 1, 8899 BM
WZC Nij Statelân (Menaam) Nijlân 25, 9036 JL
thuiszorg
Huishoudelijke Hulp werkgebied Kwadrantgroep (Drachten) Burg Wuiteweg 31, 9203 KA