Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

De Leidraad

Achterwei 6

9109 AH  De Falom

06 – 123 90 100

info@deleidraad.frl

 

De Leidraad stelt zichzelf ten doel om mensen die buiten de maatschappij vallen of staan te ondersteunen. Dit doen wij al sinds 2008, het jaar van oprichting. De Leidraad maakt werken en leren in een inspirerende omgeving mogelijk. Dit doen wij voor een ieder, wat voor achtergrond, religie of wereldvisie je ook hebt. Daarbij stellen we onszelf ten doel om deelnemers te voorzien van een zinvolle daginvulling alsook structuur en regelmaat.

Als organisatie hechten wij er waarde aan dat onze deelnemers zich op hun plek voelen en alle tijd, ruimte en mogelijkheden krijgen om hun eigen doelen te bereiken. Bijvoorbeeld omdat ze een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben, een (ex-)psychiatrische achtergrond hebben, hun plek in de samenleving zoeken of in hun werk vastgelopen zijn. Opdat onze deelnemers hun weg in de maatschappij (her)vinden.