Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

Klachtenformulier