Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

Klachten

Waarover kunt u klagen?U kunt een klacht indienen over de zorg- en dienstverlening van een zorginstelling die bij de klachtencommissie verpleging, verzorging en gehandicaptenzorg Friesland is aangesloten. De klacht kan ook betrekking hebben op iemand die overleden is.

 

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die gebruik maakt of heeft gemaakt van de zorg- en dienstverlening van een woon/ zorgcentrum en/of een verpleeghuis en of gehandicaptenzorg. Niet iedereen kan dit zelf regelen. Bijvoorbeeld als iemand wilsonbekwaam is door dementie, lukt dat niet. In dat geval kunnen de partner, kinderen, andere verwanten of wettelijke vertegenwoordigers dit doen.

       Waar kunt u een klacht indienen?

U kunt mondeling of schriftelijk de klachtencommissie op de hoogte stellen van uw klacht. U kunt telefonisch contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie of u stuurt dan de klachtencommissie een korte brief (bij voorkeur een e-mail) waarin uw klacht, naam, adres en telefoonnummer (en ook uw e-mail adres) staan vermeld. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Ook kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier. Dit formulier kunt u downloaden. De commissie stelt u vervolgens op de hoogte van de manier waarop uw klacht wordt behandeld.

Klik hier voor het Klachten formulier

Klagen is een recht dat in de wet is geregeld (Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector).