Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

Klachtencommissie

Onze commissie is een onafhankelijke klachtencommissie voor een aantal zorgaanbieders in Friesland. De klachtencommissie bestaat uit 10 personen. De voorzitters rouleren en de overige leden worden gekozen naar aanleiding van de inhoud van de klacht.
De volgende leden kunnen zitting hebben in de klachtencommissie :

 • Mevrouw mr A.H. Loos-Horstman, onafhankelijke voorzitter
 • De heer mr. W. Claus, onafhankelijk voorzitter
 • Mevrouw P. Langhout, specialist ouderengeneeskunde
 • De heer IJ. Sorgedrager, arts
 • Mevrouw A. de Bue, manager extramuraal
 • De heer H.J. Oudenampsen, orthopedagoog / mediator
 • Mevrouw M. Loohuis, orthopedagoog
 • Mevrouw M. Doeven, Gzpsycholoog
 • Mevrouw C. Dijkstra, clientbelang
 • Mevrouw M. Dijkstra, ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de klachtencommissie. De klachtencommissie werkt onafhankelijk van de aangesloten instellingen. De oordelen van de commissie zijn niet bindend, maar hebben het karakter van een zwaarwegend advies.

De commissie heeft de volgende taken:

 1. behandeling van klachten van cliënten;
 2. het op grond van klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en/of de organisatie van de zorg- en dienstverlening;
 3. het uitbrengen van geanonimiseerde periodieke rapportages minimaal eenmaal per jaar.
 4. De commissie heeft voor de vervulling van haar taken de volgende bevoegdheden:
  • vrije toegang tot de zorgcentra, rekening houdend met de privacy en werkzaamheden van anderen;
  • het oproepen van partijen en andere betrokken personen voor hoor en wederhoor;
  • inzage in en desgewenst afschrift van cliëntgegevens na toestemming van de cliënt en na overleg met de zorgaanbieder, en inzage in en desgewenst afschrift van andere relevante stukken, na overleg met de zorgaanbieder;
  • het opvragen van relevante informatie bij derden.

In ons reglement vindt u naast deze informatie meer specifieke informatie over de wijze waarop de commissie functioneert.