Heeft u een klacht over uw verzorging of behandeling?
De klachtencommissie is er voor u!

Home

De Klachtencommissie Friesland (KVVG) stopt per 1 januari 2019 met de werkzaamheden als klachtencommissie. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat de klachtencommissie, zoals deze de afgelopen jaren heeft gediend, niet meer nodig is. Cliënten en naasten met klachten over de geleverde zorg die daar niet met hun eigen zorgaanbieder uit kunnen komen, kunnen voortaan terecht bij uw landelijke geschilleninstantie. 

Waarom?
Met het inwerking treden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt de behandeling van klachten en geschillen op een andere manier geregeld. De instelling van een klachtencommissie is daarbij niet meer verplicht: klachten en geschillen worden vanaf 1 januari behandeld door de landelijke geschilleninstantie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten. 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgaanbieder. Indien u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder. Deze zal u verder informeren en waar nodig verwijzen naar de betreffende geschilleninstantie

De Provinciale Klachtencommissie heeft een dagelijks bestuur.